Missie

LinC staat voor Leren in nieuwe Contexten én voor de LinC tussen onderwijs en omgeving.

LinC Onderwijsinnovatie wil het onderwijs inspireren tot innovatie. LinC heeft als missie om ruimte te creëren voor het opleiden van bewuste burgers, met de focus op handelingsperspectief, duurzame ontwikkeling, en het aanpakken van complexe hedendaagse vraagstukken.

LinC Onderwijsinnovatie heeft als missie om bij te dragen aan de transformatie van het onderwijssysteem.  Leren voor de complexe maatschappelijke vragen van nu, kunnen we alleen samen. Die transformatie is nodig om ruimte te maken voor nieuwe manieren van leren en duurzame ontwikkeling. LinC wil bijdragen aan het opleiden van bewust kiezende burgers die beter kunnen bijdragen aan het vergroten van bijvoorbeeld sociale gelijkheid, het oplossen van de migratieproblematiek of de klimaatcrisis. 

LinC zet zich in om het onderwijs te inspireren om anders te werken. LinC begeleidt scholen om uit de comfortzone te stappen door verbinding met partijen uit de omgeving te leggen en innovatieve onderwijsprocessen te begeleiden. LinC maakt het eenvoudiger voor scholen om te kunnen experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs die beter opleiden voor de vaardigheden die nodig zijn voor een duurzame toekomst.